محصولات

روتیواتور فوق سنگین به همراه خیش جلو

۱۱:۲۸:۵۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

رتیواتور فوق سنگین قدرتی به همراه خیش جلو ساخت ماشین سازی عبدی روتیواتوری با گیربکس قدرتی (متغیر و سه شافت) به همراه خیش جلو که مخصوص شکافتن و شخم زدن زمین میباشد. این روتیواتور قابل استفاده در تمام مزارع و زمین های دارای کلوخ میباشد ،روتیواتور های فوق سنگین با خیش جلو برای تراکتورهای 100 […]

روتیواتور سنگین با آپشن باله و بغل بر

۱۰:۴۹:۴۳ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

روتیواتور سنگین با آپشن باله و بغل بر

روتیواتور سنگین

۱:۰۶:۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

دستگاه رتیواتور سنگین با آپشن بغل بُر برای انجام عمل شخم در تمام مزارع بخصوص باغات و مزارع صیفی جات و شالیزاری برای تراکتورهای 75 تا 100 قوه اسب طراحی و تولید میشود.

روتیواتور سنگین با آپشن بغل بُر

۱۲:۴۷:۵۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

دستگاه روتیواتور سنگین با آپشن بغل بُر برای انجام عمل شخم در تمام مزارع بخصوص باغات و مزارع صیفی جات و شالیزاری برای تراکتورهای 75 تا 100 قوه اسب طراحی و تولید میشود.

روتیواتور کشویی

۱:۳۸:۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

این ماشین بعنوان خاک ورز اولیه در اراضی زراعی، باغی و نیز اراضی شالیکاری مورد استفاده قرار گرفته و همچنین ماشین مناسبی برای مبارزه مکانیکی با علف های هرز در کلیه باغ ها می باشد.

روتیواتور سبک

۸:۳۱:۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

دستگاه روتیواتور سبک در دو مدل سرعتی و کند رو تولید می شود، که هر دو دستگاه هم در شالیزار، باغات ،مزرعه برای خشکه کاری مورد استفاده قرار می گیرد.

روتوچیزل

۵:۰۳:۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

در پارهای از مواقع کشاورز نه تنها نیاز به شکستن لایه های سخت خاک دارد بلکه علاوه بر این، نیاز به خرد نمودن کلوخ های سطحی ایجاد شده روی سطح خاک نیز دارد. در این موارد از دستگاه گاو آهن قلمی مجهز به روتیواتور )روتوچیزل( استفاده می گردد. در این دستگاه سعی بر آن بوده است که بدون برگرداندن خاک و با یک بار عبور تراکتور بستر مناسبی برای کاشت آماده گردد.

روتیواتور کشویی با جک هیدرولیک یک طرفه

۷:۰۹:۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

این ماشین بعنوان خاک ورز اولیه در اراضی زراعی، باغی و نیز اراضی شالیکاری مورد استفاده قرار گرفته و همچنین ماشین مناسبی برای مبارزه مکانیکی با علف های هرز در کلیه باغ ها می باشد.

روتیواتور کشویی با جک هیدرولیک دو طرفه

۱:۱۴:۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

این ماشین بعنوان خاک ورز اولیه در اراضی زراعی، باغی و نیز اراضی شالیکاری مورد استفاده قرار گرفته و همچنین ماشین مناسبی برای مبارزه مکانیکی با ععلف های هرز در کلیه باغ ها می باشد.

رتیواتور سرعتی لیدر

۷:۵۱:۴۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰

رتیواتور سرعتی لیدر طراحی نوین مختص به شالیزار با قابلیت عدم پیچیدن علفهای هرز به محور دستگاه و در اصطاح با شکست زمین جانی دوباره به زمین داده و سرعت و پیشروی تراکتور را فوق العاده می کند.

برچسب ها: