روتیواتور سنگین

دستگاه رتیواتور سنگین برای انجام عمل شخم در تمام مزارع به خصوص باغات و مزارع صیفی جات و شالیزاری برای تراکتورهای75 تا 100 قوه اسب طراحی و تولید می‌شود.

برچسب ها:

برچسب ها: